• RxTest

Аудит лікарських призначень у розрізі клінічних діагнозів, схем лікування та інших характеристик лікувального процесу.

Дослідження проводиться серед лікарів поліклінік і стаціонарів 16 спеціальностей на регулярній основі в 25 містах України.

Предмет дослідження:

кількісний та якісний аналіз структури лікарських призначень серед лікарів поліклінік і стаціонарів.


Періодичність оновлення даних:

Термін надання інформації:

Щомісяця

30

днів

Щокварталу

30

днів

Форма надання даних:


  • інтернет-доступ необмеженої кількості користувачів до бази даних;

  • можливість поділу рівнів доступу;
     

  • підтримка конкурентних груп.
     


Можливості і переваги:

визначення потенційних цільових аудиторій;
оцінка конкурентного середовища в розрізі нозологій;
аналіз портрета пацієнта (стать, вік, тяжкість і перебіг захворювання);
схеми лікування: кратність прийому, тривалість терапії;
копрескрипція, коморбідність;
аналіз потенціалу призначень.